TV& VIDEO

kết quả giám định

Vụ bắt 49 bao tải ở Bạc Liêu: 1,4 tấn hàng là ngà voi thật

Vụ bắt 49 bao tải ở Bạc Liêu: 1,4 tấn hàng là ngà voi thật

VTV.vn - Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, kết quả giám định cho thấy, 1,4 tấn hàng chứa trong 49 bao tải đều là ngà voi thật.