TV& VIDEO

kết quả kiểm nghiệm

Thực nghiệm kiểm tra chất lượng máy lọc nước trên thị trường

Thực nghiệm kiểm tra chất lượng máy lọc nước trên thị trường

VTV.vn - Trên thực tế, việc loại bỏ các vi khuẩn gây hại lại trái ngược hoàn toàn so với những gì quảng cáo của nhiều máy lọc nước troi nổi trên thị trường.