TV& VIDEO

kết quả xét nghiệm

Từ năm 2018, kết quả xét nghiệm được liên thông giữa nhiều bệnh viện

Từ năm 2018, kết quả xét nghiệm được liên thông giữa nhiều bệnh viện

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2018, 160 bệnh viện hạng 1, đặc biệt và tương đương sẽ bước vào tiến trình liên thông kết quả xét nghiệm.