TV& VIDEO

khả năng nhận thức

Tác động hai mặt của trò chơi điện tử

Tác động hai mặt của trò chơi điện tử

VTV.vn - Chơi trò chơi điện tử giúp trẻ tăng cường thị giác và khả năng nhận thức, song nếu chơi trò chơi này quá nhiều, trẻ có nguy cơ gặp các vấn đề về rối loạn hành vi.