TV& VIDEO

khắc phục hậu quả bom mìn

42 năm sau chiến tranh, Việt Nam vẫn chịu nhiều hậu quả của ô nhiễm bom mìn

42 năm sau chiến tranh, Việt Nam vẫn chịu nhiều hậu quả của ô nhiễm bom mìn

VTV.vn - Theo thống kê, 21% diện tích cả nước tương đương với 6,6 triệu ha đất đai của Việt Nam đang bị ô nhiễm bom mìn.