TV& VIDEO

khắc phục ô nhiễm

Khánh Hòa khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Hòn Rọ

Khánh Hòa khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Hòn Rọ

VTV.vn - Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, hai hạng mục chính khắc phục ô nhiễm môi trường ở bãi rác Hòn Rọ, thôn Ninh Ích, xã Ninh An đã hoàn thành.