TV& VIDEO

khách du lịch quốc tế

Chính sách miễn visa của Việt Nam vẫn cần nới rộng hơn nữa

Chính sách miễn visa của Việt Nam vẫn cần nới rộng hơn nữa

VTV.vn - Cần đẩy mạnh hơn chính sách visa thông thoáng để kích cầu khách du lịch quốc tế, đó là chia sẻ của nhiều người đang làm trong ngành du lịch.