TV& VIDEO

khách du lịch quốc tế

Cứ hơn 54.000 người Việt thì có một cửa hàng tiện lợi

Cứ hơn 54.000 người Việt thì có một cửa hàng tiện lợi

VTV.vn - Theo báo cáo về thị trường bán lẻ của Savills Việt Nam, hiện cứ hơn 54.000 người Việt thì có một cửa hàng tiện lợi.