TV& VIDEO

khách du lịch Trung Quốc

Khách du lịch Trung Quốc đã có thể thanh toán tại Việt Nam qua WeChat Pay

Khách du lịch Trung Quốc đã có thể thanh toán tại Việt Nam qua WeChat Pay

VTV.vn - Ví điện tử VIMO cho phép khách du lịch Trung Quốc không phải cầm nhiều tiền mặt mà vẫn có thể chi tiêu mạnh tay hơn khi du lịch đến Việt Nam.