TV& VIDEO

khách hàng cá nhân

Moody’s cảnh báo về cuộc chiến giá cả trên thị trường đầu tư trực tuyến tại Anh

Moody’s cảnh báo về cuộc chiến giá cả trên thị trường đầu tư trực tuyến tại Anh

VTV.vn - Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa đưa ra cảnh báo về cuộc chiến giá cả trên thị trường dịch vụ đầu tư tại Anh.