TV& VIDEO

khách sạn cao cấp

Viroth's Hotel tại Campuchia là khách sạn tốt nhất thế giới

Viroth's Hotel tại Campuchia là khách sạn tốt nhất thế giới

VTV.vn - Viroth's Hotel tại Campuchia chính là nơi giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng những khách sạn tốt nhất thế giới trong Travelers 'Choice Awards hàng năm của TripAdivsor.