TV& VIDEO

khách Trung Quốc

Biến tướng sản phẩm tuor 0 đồng.

Biến tướng sản phẩm tuor 0 đồng.

VTV.vn - Du khách đến Nha Trang, đặc biệt là khách Trung Quốc gia tăng đột biến, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngành du lịch. Bên cạnh tín hiệu tích cực vẫn còn những bất cập.