TV& VIDEO

khai ấn đền Trần

Không còn cảnh hỗn loạn trong lễ khai ấn đền Trần

Không còn cảnh hỗn loạn trong lễ khai ấn đền Trần

VTV.vn - Trái với dự đoán tái diễn những cảnh ẩu đả, cướp đồ cúng phản cảm như các năm trước, năm nay, lễ khai ấn đền Trần ở Nam Định lại khá trật tự và quy củ.