TV& VIDEO

khai bút

Tục cho chữ xưa và nay dịp đầu xuân

Tục cho chữ xưa và nay dịp đầu xuân

Cùng với việc khai bút đầu năm, tục xin chữ và cho chữ trở thành nét đẹp văn hoá người Việt, thể hiện sự trọng chữ nghĩa, tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ may mắn.