khai giảng năm học 2016 - 2017

9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm học 2016 - 2017

9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm học 2016 - 2017

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra phương hướng cho từng cấp học, đồng thời nêu rõ 9 nhiệm vụ của ngành trong năm học 2016 - 2017.