TV& VIDEO

khai thác đất mặt ruộng

Tái diễn nạn bán đất mặt ruộng ở Đồng Tháp

Tái diễn nạn bán đất mặt ruộng ở Đồng Tháp

VTV.vn - Tình trạng bán đất mặt ruộng đang tái diễn tại Đồng Tháp mặc dù đã có những khuyến cáo rằng tình trạng này sẽ gây hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình.