TV& VIDEO

khai thác gỗ trái phép

Phức tạp tình trạng phá rừng giao khoán tại Hà Tĩnh

Phức tạp tình trạng phá rừng giao khoán tại Hà Tĩnh

VTV.vn - Lại thêm một vụ khai thác gỗ trái phép vừa diễn ra tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh - một trong những điểm nóng về nạn phá rừng giao khoán.