TV& VIDEO

khai thác hải sản

Phú Yên phải nỗ lực để tự chủ được ngân sách

Phú Yên phải nỗ lực để tự chủ được ngân sách

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị Phú Yên phải nỗ lực để đến năm 2020 tự chủ được thu - chi ngân sách.