TV& VIDEO

khai thác hải sản

Ngư dân Quảng Ngãi chưa được hỗ trợ giảm tổn thất sau khai thác

Ngư dân Quảng Ngãi chưa được hỗ trợ giảm tổn thất sau khai thác

VTV.vn - Ban hành từ năm 2013, nhưng đến nay chưa có ngư dân nào ở Quảng Ngãi thụ hưởng chính sách theo Quyết định 68 về giảm tổn thất hải sản sau khai thác.