TV& VIDEO

Khai thác Khoáng sản

Quản lý khai thác khoáng sản tại Quảng Ngãi còn nhiều lỗ hổng

Quản lý khai thác khoáng sản tại Quảng Ngãi còn nhiều lỗ hổng

VTV.vn - Tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển tài nguyên khoáng sản ra ngoài dự án tại Quảng Ngãi vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.