TV& VIDEO

khai thác than

Đất mỏ thiếu thợ lò - Vì sao?

Đất mỏ thiếu thợ lò - Vì sao?

VTV.vn - Chưa bao giờ các công ty khai thác than lại đứng trước nguy cơ thiếu thợ lò như hiện nay.