TV& VIDEO

khai thác titan

Chính phủ yêu cầu điều chỉnh quy hoạch vùng khai thác titan

Chính phủ yêu cầu điều chỉnh quy hoạch vùng khai thác titan

VTV.vn - Hôm qua (18/1), Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu điều chỉnh lại quy hoạch vùng khai thác titan theo hướng giảm diện tích cho phù hợp.