TV& VIDEO

khai thác titan

Những lổ hổng trong quản lý khai thác titan tại Bình Thuận

Những lổ hổng trong quản lý khai thác titan tại Bình Thuận

VTV.vn - Nỗi lo vỡ hồ chứa bùn thải luôn thường trực với người dân khi có hơn một nửa số dự án khai thác titan ở Bình Thuận đã hết phép khai thác chưa hoàn thổ môi trường.