TV& VIDEO

khai thác titan

Bình Thuận: Lúng túng trong việc quy hoạch tập trung các dự án titan

Bình Thuận: Lúng túng trong việc quy hoạch tập trung các dự án titan

VTV.vn - Nhiều năm qua, tỉnh Bình Thuận vẫn lúng túng chưa có phương án xử lý quy hoạch tập trung các dự án titan.