TV& VIDEO

khai trừ Đảng

Trung Quốc: Cựu Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh bị khai trừ Đảng

Trung Quốc: Cựu Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh bị khai trừ Đảng

VTV.vn - CCDI cho biết Lưu Cường, nguyên Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh, đã bị khai trừ khỏi Đảng.