TV& VIDEO

khai trừ Đảng

Trung Quốc kỷ luật quan chức Ủy ban Giám sát và Quản lý Chứng khoán

Trung Quốc kỷ luật quan chức Ủy ban Giám sát và Quản lý Chứng khoán

VTV.vn - Trung Quốc vừa tuyên bố khai trừ Đảng và cách chức ông Trương Dục Quân - nguyên Trợ lý Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Quản lý Chứng khoán Trung Quốc.