TV& VIDEO

khai trừ khỏi đảng

Trung Quốc khai trừ Đảng và cách chức lãnh đạo Ủy ban Giám sát và Quản lý Bảo hiểm

Trung Quốc khai trừ Đảng và cách chức lãnh đạo Ủy ban Giám sát và Quản lý Bảo hiểm

VTV.vn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Quản lý Bảo hiểm Hạng Tuấn Ba đã bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng.