TV& VIDEO

khám chữa bệnh BHYT

Quảng Nam: Bội chi quỹ bảo hiểm y tế 900 tỷ đồng

Quảng Nam: Bội chi quỹ bảo hiểm y tế 900 tỷ đồng

VTV.vn - Chỉ tính 9 tháng đầu năm 2017, Quỹ Bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Nam bội chi 702 tỷ đồng, ước cả năm trên 900 tỷ đồng.