TV& VIDEO

khám chữa bệnh miễn phí

Nhiều hoạt động trong chương trình "Thiên thần Thái Bình Dương" tại Quảng Nam

Nhiều hoạt động trong chương trình "Thiên thần Thái Bình Dương" tại Quảng Nam

VTV.vn - Chương trình Thiên thần Thái Bình Dương 2017 do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ diễn ra từ ngày 4/9 và dự kiến kết thúc vào ngày 18/9 tại tỉnh Quảng Nam.