TV& VIDEO

khám mắt

"Chăm sóc mắt học đường" khám cho gần 1.000 học sinh Đăk Lăk

"Chăm sóc mắt học đường" khám cho gần 1.000 học sinh Đăk Lăk

VTV.vn - Chương trình Chăm sóc mắt học đường năm 2017 đã tổ chức khám và tư vấn chăm sóc mắt cho gần 1.000 học sinh các dân tộc tỉnh Đăk Lăk.