TV& VIDEO

khám phá Sài Gòn

“Sài Gòn bao nhớ” – Khám phá một Sài Gòn bình dân

“Sài Gòn bao nhớ” – Khám phá một Sài Gòn bình dân

VTV.vn - Trong cuốn sách này, tác giả cho người đọc đến một cuộc khám phá Sài Gòn bình dân với những thứ mà người di xa, người về gần… cũng thấy nhớ nhung.