TV& VIDEO

khám sức khỏe định kỳ

Chiến dịch tầm soát ung thư miễn phí kéo dài đến hết năm 2017

Chiến dịch tầm soát ung thư miễn phí kéo dài đến hết năm 2017

VTV.vn - Chiến dịch tầm soát ung thư miễn phí với tên gọi Không ai phải sợ sẽ kéo dài đến hết năm 2017.