khám sức khỏe miễn phí

Khám sức khỏe, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho công nhân tại Phú Yên

Khám sức khỏe, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho công nhân tại Phú Yên

VTV.vn - Tới đây, công nhân lao động tại các khu công nghiệp và một số doanh nghiệp tại Phú Yên sẽ được khám sức khỏe, tư vấn, phát thuốc miễn phí.