TV& VIDEO

Kháng chiến chống Mỹ

42 năm Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn

42 năm Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn

VTV.vn - Ngày 14/4, tròn 42 năm chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh (14/4/1975 - 14/4/2017).