TV& VIDEO

Khánh Đơn

Ca khúc “sinh lợi” nhất trong năm: Quên cách yêu

Ca khúc “sinh lợi” nhất trong năm: Quên cách yêu

58 tỉ đồng là tổng số tiền bản quyền trước thuế được Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN (VCPMC) thu về trong năm 2013. Thông tin được trung tâm công bố ngày 15-1.