TV& VIDEO

Khánh My

Khánh My diện áo dài đỏ vãn cảnh chùa cuối năm

Khánh My diện áo dài đỏ vãn cảnh chùa cuối năm

Trong không khí những ngày cuối năm, Khánh My "Người đẹp áo dài" cũng muốn dành thời gian đi vãn cảnh lễ chùa.