khảo sát

Khảo sát công chúng theo dõi tin tức của Đài THVN trên nền tảng Internet

Khảo sát công chúng theo dõi tin tức của Đài THVN trên nền tảng Internet

VTV.vn - Khảo sát nhằm nghiên cứu công chúng tin tức thời sự của Đài THVN trong môi trường truyền thông số, từ đó đề xuất giải pháp phát triển tin tức trên các hạ tầng số của VTV.