TV& VIDEO

khí ga

Myanmar tiếp tục mở cửa cho nước ngoài khai thác dầu mỏ

Myanmar tiếp tục mở cửa cho nước ngoài khai thác dầu mỏ

Với nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí ga dồi dào, Myanmar đang là điểm đến mới đầy hứa hẹn của các công ty dầu khí nước ngoài.