TV& VIDEO

khí hóa lỏng

Khai thác tàu thuyền quá niên hạn sẽ bị phạt tới 75 triệu đồng

Khai thác tàu thuyền quá niên hạn sẽ bị phạt tới 75 triệu đồng

VTV.vn - Các phương tiện thủy nội địa khi vào, rời và hoạt động tại cảng biển quá niên hạn sử dụng sẽ bị xử phạt đến 75 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng.