TV& VIDEO

khí thải carbon

Trung Quốc công bố chương trình giao dịch khí thải carbon

Trung Quốc công bố chương trình giao dịch khí thải carbon

VTV.vn - Trong chương trình này, các DN có mức phát thải vượt quá 26.000 tấn khí CO2 mỗi năm sẽ phải mua lại phần hạn ngạch còn dư của các DN dưới mức giới hạn.