khí thải carbon

Cam kết cắt giảm khí thải trong ngành hàng hải

Cam kết cắt giảm khí thải trong ngành hàng hải

VTV.vn - Các thành viên của Tổ chức Hàng hải quốc tế vừa đạt được thỏa thuận về chiến lược cắt giảm lượng khí thải từ vận tải hàng hải.