TV& VIDEO

khí thải

Singapore đánh thuế khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ năm 2019

Singapore đánh thuế khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ năm 2019

VTV.vn - Bắt đầu từ năm sau, Singapore sẽ đánh thuế carbon nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.