TV& VIDEO

khiếm thị

Phương pháp điều trị gen mở ra hy vọng cho người khiếm thị

Phương pháp điều trị gen mở ra hy vọng cho người khiếm thị

VTV.vn - Cơ quan Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ đang xem xét thông qua một phương pháp điều trị gen để chữa chứng khiếm thị.