TV& VIDEO

khinh khí cầu

Hình ảnh lễ hội khinh khí cầu lửa Taunggyi tại Myanmar

Hình ảnh lễ hội khinh khí cầu lửa Taunggyi tại Myanmar

VTV.vn - Người dân địa phương tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo từ giấy và giải thưởng được trao cho các khinh khí cầu đẹp nhất.