TV& VIDEO

Kho bạc Nhà nước

Thống nhất một đầu mối kiểm soát chi ngân sách Nhà nước

Thống nhất một đầu mối kiểm soát chi ngân sách Nhà nước

VTV.vn - Bắt đầu từ tuần tới, sẽ chỉ có một đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước.