TV& VIDEO

kho hàng

Cảnh báo lon ngô hạt, mù tạt giả trên thị trường

Cảnh báo lon ngô hạt, mù tạt giả trên thị trường

Hàng nghìn lon ngô (bắp) hạt Trung Quốc được chủ hàng dán nhãn Delmonte (hàng Mỹ), mù tạt Trung Quốc cũng được lên đời bằng mác Nhật để lừa khách hàng.