khóa đào tạo

Khai giảng khóa đào tạo cán bộ Mặt trận Lào

Khai giảng khóa đào tạo cán bộ Mặt trận Lào

VTV.vn - Lễ khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn công tác Mặt trận cho cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã được diễn ra.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive