khóa đào tạo

Khai giảng khóa đào tạo cán bộ Mặt trận Lào

Khai giảng khóa đào tạo cán bộ Mặt trận Lào

VTV.vn - Lễ khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn công tác Mặt trận cho cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã được diễn ra.