TV& VIDEO

khoa học xã hội và nhân văn

Những sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2016

Những sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2016

VTV.vn - Hội đồng bình chọn của Bộ Khoa học và Công nghệ đã chọn ra những sự kiện ấn tượng nhất trong vô số sự kiện thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ của năm 2016.