TV& VIDEO

khoa học xã hội

Dự thảo chương trình GD phổ thông mới: Tăng cường dạy học tích hợp

Dự thảo chương trình GD phổ thông mới: Tăng cường dạy học tích hợp

VTV.vn - Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới được Bộ GD&ĐT công bố sẽ nhấn mạnh vào việc tăng cường dạy học tích hợp.