TV& VIDEO

khoảng cách giàu nghèo

Bất bình đẳng thu nhập đe dọa tăng trưởng kinh tế Đông Á

Bất bình đẳng thu nhập đe dọa tăng trưởng kinh tế Đông Á

VTV.vn - Đây là cảnh báo của Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra trong báo cáo công bố ngày 4/12.