TV& VIDEO

khói bụi

Ấn Độ thử nghiệm “vòi rồng chống khói bụi” tại New Delhi

Ấn Độ thử nghiệm “vòi rồng chống khói bụi” tại New Delhi

VTV.vn - Ngày 20/12, Ấn Độ đưa vào thử nghiệm "vòi rồng chống khói bụi" ở thủ đô New Delhi.