TV& VIDEO

khối lượng giao dịch

CME giới hạn khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin

CME giới hạn khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin

VTV.vn - CME cho biết sẽ giới hạn khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin để hạn chế biến động quá lớn.