TV& VIDEO

khởi nghiệp công nghệ

DN nên ưu tiên mua, chuyển giao công nghệ để bắt kịp công nghiệp 4.0

DN nên ưu tiên mua, chuyển giao công nghệ để bắt kịp công nghiệp 4.0

VTV.vn - Đổi mới công nghệ, khởi nghiệp công nghệ là những từ khóa giúp DN bắt kịp vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và có chỗ đứng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo.