TV& VIDEO

khôi phục sản xuất

Cần nâng mức hỗ trợ phục hồi sản xuất do thiên tai

Cần nâng mức hỗ trợ phục hồi sản xuất do thiên tai

VTV.vn - Một mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai phù hợp hơn sẽ giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất.