khôi phục sản xuất

Cần tiếp tục giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống

Cần tiếp tục giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống

VTV.vn - Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn lưu ý, lãnh đạo và MTTQ địa phương tiếp tục quan tâm giúp nhân dân sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive