TV& VIDEO

khôi phục

Cách khôi phục mật khẩu đăng nhập Windows

Cách khôi phục mật khẩu đăng nhập Windows

Bạn vô tình quên mật khẩu đăng nhập Windows? Ai đó cố ý đặt lại mật khẩu trên máy của bạn? Chỉ với vài bước, bạn có thể khôi phục lại mật khẩu mà không cần mang máy ra tiệm.