TV& VIDEO

không khí ô nhiễm

Ngành ô tô thế giới ra sao nếu Đức nói không với động cơ diesel?

Ngành ô tô thế giới ra sao nếu Đức nói không với động cơ diesel?

VTV.vn - Đức có thể sẽ cấm ô tô sử dụng động cơ diesel được lưu thông vì lý do ô nhiễm và điều này dự báo sẽ gây tác động mạnh tới ngành sản xuất ô tô thế giới.