TV& VIDEO

không khí ô nhiễm

Chất lượng không khí tại Bắc Kinh được cải thiện

Chất lượng không khí tại Bắc Kinh được cải thiện

VTV.vn - Cuộc chiến chống ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc đang cho thấy những tín hiệu tích cực.